enwis

De complete oplossing voor de recycling- en afvalverwerkingsindustrie

Nu ontdekken

Meer dan alleen software – enwis @ Nehlsen

enwis bei Nehlsen

Voordelen van enwis

Symbol für globale Skalierbarkeit und individuelle Anpassung mit der tegosgroup

Schaalbaarheid

Groei met enwis! Onze software past zich flexibel aan uw eisen aan en integreert naadloos nieuwe processen om gelijke tred te houden met uw bedrijf.

Waage illustration

Weegbrugintegratie

Vereenvoudig uw bedrijfsprocessen door naadloze integratie van weegbruggen en weegprocedures – enwis maakt het mogelijk en vereenvoudigt zo uw processen.

Dokument, Vertragsmanagement Illustration

Effectief contracteren

Zorg voor transparante en consistente bedrijfsprocessen. enwis helpt u bij het efficiënt beheren van contracten, offertes en prijzen.

tegosgroup Innovations-Symbol

Efficiëntiestijging

Versnel uw digitaliserings- en automatiseringsinspanningen met enwis. Optimaliseer uw workflows en minimaliseer doorlooptijden met functies zoals self-service portals en verbeterde routeplanning.

Benutzer-Symbol, das den Fokus auf den Kunden im Rahmen der tegossuite hervorhebt

Klanttevredenheid

Verhoog de klanttevredenheid met transparante, digitale processen zoals de automatische verzending van ontvangstbewijzen (bijv. orderbevestiging of weegbon) en de mogelijkheid om klantspecifieke factuurinhoud en lay-outs te definiëren.

Glühbirnen-Symbol, das die innovative und effiziente Auftragserstellung mit tegosgroup Software für Containerdienste darstellt

Innovatie ontmoet ervaring

Met meer dan 400 tevreden klanten en jarenlange ervaring biedt enwis u vooraf gedefinieerde documentsjablonen en standaardprocessen die altijd voldoen aan de huidige marktbehoeften.

Industrie

Teammitglied Headset

tegossuite nu configureren

Ontdek de diverse mogelijkheden die zowel de tegossuite als het Microsoft-platform voor je in petto hebben.

Productdemo regelen

Technische eigenschappen

Handel

Door uw bedrijfsprocessen procesgericht in kaart te brengen, garandeert enwis een vlotte afhandeling van uw business. Zelfs complexe, logistieke processen via werf en route (levering, ophaling, terbeschikkingstelling van containers) kunnen (gemakkelijk) in kaart worden gebracht en gepland binnen de orders. Dankzij vooraf definieerbare documentsjablonen wordt de gebruiker begeleid door een assistentiefunctie bij het aanmaken van documenten (offerte, contract, order). Dit zorgt voor een lage foutmarge, zelfs bij het creëren van complexe bedrijfsprocessen, en voor een consistente structuur van alle documenttypes op alle afdelingen.

Of het nu gaat om terugkerende, cyclische of ad-hocorders: Het aanmaken van orders gaat net zo eenvoudig en snel als het opnieuw invoeren van orders. Zonder veel handmatige inspanning kunnen orders eenvoudig worden aangemaakt vanuit bestaande offertes of raamovereenkomsten.

Alle soorten facturen (facturen, factuurcorrecties en creditnota procedures) worden ondersteund in enwis. Facturen of verzamelfacturen inclusief creditnota’s kunnen vanuit enwis via e-mail naar klanten worden gestuurd. Dit bespaart tijd en zorgt voor een snelle facturering.

Het dienstrooster is het controlecentrum van de operationele afdeling. Alle relevante informatie en functies zijn centraal toegankelijk. Het is ook mogelijk om historische gegevens van zakenpartners op te roepen, zoals facturen, orders, containerbewegingen, en het maken van nieuwe offertes of orders kan direct vanuit het dienstrooster worden uitgevoerd.

Met voortdurend veranderende marktprijzen zijn snelle reacties en flexibele prijsaanpassingen een beslissende succesfactor. enwis ondersteunt u met flexibele prijzen, zodat uw prijzen op elk moment kunnen worden aangepast aan actuele marktomstandigheden. Beginnend met bepaalde verhuurmodellen, maar ook speciale overeenkomsten per klant, per regio of postcodegebied, kunnen alle prijsbepalende criteria worden opgeslagen in enwis.

Nog een voordeel: door het centraal bijhouden van een basis- of vergelijkingsprijs, bent u altijd in staat om kengetallen zoals Euwid, BDSV of beurskoersen als referentie mee te geven. De met uw klanten overeengekomen prijzen worden dan volledig automatisch bijgewerkt zodra deze referentieprijzen veranderen.

Kamp

Met enwis heeft u een volledig geïntegreerde weegschaal in uw software. Dit betekent dat het wegen direct vanuit de software plaatsvindt zonder dat de gebruiker de applicatie hoeft te verlaten. Dankzij de volledige integratie van de weegschalen in enwis heeft u direct toegang tot alle relevante gegevens (order, contract, materiaal, AVV, etc.) vanaf de weegbon. Ook eventuele fouten, weigeringen of andere incidenten kunnen direct gestructureerd in de weegbon worden vastgelegd. Het weegbriefnummer wordt direct doorgegeven aan de geboekte factuur.

Van weegschalen voor kleine hoeveelheden tot grote weegschalen voor vrachtwagens: enwis maakt het mogelijk om alle soorten weegschalen aan te sluiten voor inkomende of uitgaande wegingen. Handmatig wegen (handmatig invoeren van het gewicht) kan ook in kaart worden gebracht en wordt dienovereenkomstig gerapporteerd.

Naast toegang tot orders die al zijn ingepland en “slechts” hoeven te worden gewogen, kunnen nieuwe orders ook direct vanaf de weegschalen worden aangemaakt. Met de werflijst ondersteunt enwis u ook bij het bijhouden van alle voertuigen waarvoor een uitgaande weging nog moet plaatsvinden.

Het in kaart brengen van complexe sorteer- en scheidingsprocessen is een belangrijk hulpmiddel voor recyclingbedrijven. In enwis kan elk aantal inputmaterialen en de resulterende fracties (outputmaterialen) van uw afval gedetailleerd in kaart worden gebracht. Met behulp van voorgedefinieerde sjablonen ondersteunt enwis de gebruiker bij het snel creëren van scheidingsopdrachten. Zelfs meerfasige scheidingsprocessen en complexe lijsten met productieonderdelen en werkplannen voor productieprocessen kunnen in kaart worden gebracht.

Voor de planning van scheidings-/productieprocessen worden de doelkosten in enwis vastgelegd, die later kunnen worden vergeleken met de werkelijke kosten. De kosten voor personeel, machines en werkplekken kunnen worden gepland en meegenomen in de berekening. De capaciteitsplanning voor personeel en machines is ook direct geïntegreerd in de productiemodule van Enwis.

Kostprijzen van fracties kunnen volgens verschillende criteria worden berekend. Bovendien kunnen hier ook personeels-/machinekosten worden opgeslagen, die worden meegenomen in de kostprijsberekening.

In enwis worden magazijnontvangsten en -uitgiftes direct tijdens het aanmaken van orders vastgelegd. Er kan een willekeurig aantal magazijnen/stations in kaart worden gebracht. De opslaglocatie wordt automatisch toegewezen door vooraf te definiëren welke materialen waar mogen worden opgeslagen en uw opslaglocaties toe te wijzen aan individuele leveranciers, dienstverleners en/of klanten.

Capaciteiten kunnen worden gedefinieerd per magazijn/locatie (ook per periode). Op deze manier ondersteunt enwis u bij het plannen van uw orders en houdt u een exact overzicht van wanneer welk magazijn hoeveel capaciteit vrij heeft. Het verplaatsen van materialen van het ene naar het andere magazijn is op elk moment mogelijk.

Natuurlijk heeft het magazijnbeheer in enwis een volledige integratie met de AVV-catalogus. Hier maakt enwis het mogelijk om een willekeurig aantal AVV-relaties voor een materiaal in te stellen. Gevaarlijke goederen zijn ook volledig geïntegreerd.

Met enwis kunt u op elk moment een inventarisatie en uitgebreide evaluaties uitvoeren. Uw voorraden worden altijd up-to-date gehouden door de directe registratie van elk type materiaalbeweging. Met behulp van configureerbare rekeningschema’s kunnen in een handomdraai verschillende weergaven/evaluaties van materiaalbewegingen/hoeveelheden worden gemaakt. Er zijn verschillende filter-, groepeer- en optelopties beschikbaar.

Als een bedrijf meerdere locaties heeft, ondersteunt enwis je bij het bijhouden van een overzicht van alle locaties. De locaties worden in enwis ingesteld via zogenaamde permanente vestigingen. enwis zorgt ervoor dat stamgegevens, documenten en evaluaties alleen beperkt zijn tot de gewenste locaties. Gebruikers kunnen worden toegewezen aan één of meerdere bedrijfslocaties en hebben alleen toegang tot de gegevens die zijn toegewezen aan de betreffende bedrijfslocatie. Dit vergemakkelijkt het overzicht en vermindert foutbronnen.

Logistiek

Dispositie:

De integratie van een dispatching- en telematica-oplossing in de industriesoftware is een must voor veel afvalverwerkingsbedrijven. Afhankelijk van uw behoeften en de grootte van uw vloot, kunt u de mapping van uw dispatching in enwis naar wens uitbreiden. Door een kleinschalige dispatchingoplossing te koppelen, kunnen orders worden gegroepeerd in ritten op basis van een groot aantal criteria (bijv. ordertypecode) en gepland/verzonden met de bijbehorende middelen. Het eenvoudig verschuiven van orders van de ene tour naar de andere biedt uw planner de nodige flexibiliteit om snel te reageren en opnieuw te plannen.

enwis ondersteunt u bij het beheren van uw resources (medewerkers, voertuigen, apparatuur) die nodig zijn voor het uitvoeren van orders. Voor elk middel worden vrije capaciteiten (ook per dienst) en geplande afwezigheden geregistreerd. Op deze manier zorgt enwis voor een effectieve, resourcebesparende planning en samenstelling van uw ritten.

Het grafisch visualiseren van ritten en het eenvoudig plannen van terugkerende ritten is ook mogelijk en rittenplannen en contracten kunnen eenvoudig worden beheerd. Vanuit de rittenplannen kunnen – cyclisch of handmatig – handige ritten worden aangemaakt wanneer deze nodig zijn. Het dienstrooster biedt een duidelijke visualisatie van de beschikbare/vrije capaciteiten van uw resources aan de hand van verschillende criteria zoals werklocaties, ploegen, enz.

Telematica:

Krijg een beter overzicht van de huidige locatie van uw voertuigen en de verwerkingsstatus van uw ophalingen met de integratie van een extra telematicamodule. Voertuiggerelateerde gegevens (verbruik, rijtijden, positie, enz.) en ingezamelde hoeveelheden en containers worden automatisch geregistreerd en vloeien rechtstreeks naar de orderverwerking.

Met de eANV-oplossing voor enwis worden alle wettelijke processen van de elektronische archiefprocedure geïntegreerd in de dagelijkse orderverwerking binnen één software. Dit omvat het aanmaken van afvalverwijderingscertificaten en het aanmaken van begeleidende en acceptatiecertificaten.

Dankzij de volledige integratie van de archiefprocedure in enwis kunnen afvalverwijderingsdocumenten in de order worden opgeslagen. Vrachtbrieven worden automatisch gegenereerd zodat meerdere gegevensinvoer niet nodig is. enwis ondersteunt ook de importfunctie van externe ZKS-documenten die relevant zijn voor de records. De documenten kunnen direct vanuit de software worden ondertekend.

De communicatie met het ZKS wordt gerealiseerd via onze partner Dr. Ing. Wandrei GmbH met de oplossing NSUITE. Met NSUITE als basis voldoet de eANV-oplossing voor enwis aan alle vereisten van de Verificatieverordening.

Onder equipment kunnen verschillende containers zoals containers of pallets worden gedefinieerd in enwis. enwis ondersteunt u bij het beheer van uw containervoorraden, zodat op elk moment kan worden nagegaan welke container zich bij welke zakenpartner bevindt. De geschiedenis van containerbewegingen is ook beschikbaar in enwis en kan op elk moment worden bekeken. Dit kan op containertype niveau of zelfs uitgesplitst naar individuele tracking (container ID nummer).

Aangezien de containerbeweging traceerbaar is in enwis, kan indien nodig automatische huurfacturatie worden uitgevoerd. Hiervoor kunnen eerst individuele verhuurfactuurmodellen worden gedefinieerd in enwis, die als basis dienen voor de facturatie. De gegenereerde verhuurfactuur kan als individuele factuur worden verzonden of worden geïntegreerd in een verzamelfactuur.

Financiën en controle

Elke dag vinden er een aantal financiële transacties plaats die moeten worden geboekt en toegewezen aan de bijbehorende G/L-rekeningen. Voor een afvalverwerkingsbedrijf betekent dit elke dag een grote administratieve inspanning. Dankzij de volledig geïntegreerde financiële boekhouding in enwis worden alle boekhoudkundige transacties rechtstreeks in uw brancheoplossing uitgevoerd. Het handmatig bijhouden van rekeningtoewijzingen en G/L-rekeningen in een apart systeem is niet langer nodig en gebeurt volledig automatisch in enwis.

Kostenberekening

Cost accounting is een effectief controle-instrument waarmee je de huidige en gebudgetteerde kosten van de activiteiten kunt analyseren, maar ook bijvoorbeeld per afdeling, product of project. Cost accounting synchroniseert kostengegevens met financiële boekhouding en enwis, deze worden vervolgens verdeeld over verschillende kostenplaatsen en kosteneenheden met behulp van toewijzingen.

Vermogensadministratie

De volledig geïntegreerde asset accounting in enwis maakt het mogelijk om activa correct te registreren, bij te houden, af te schrijven en te verkopen – met minimale inspanning en maximale flexibiliteit.

Real-time analyse en weergave van de huidige status van activa, rekening houdend met kosten, afschrijvingen en activatransacties, is mogelijk. Bovendien maken geautomatiseerde afschrijvingsberekeningen het mogelijk om boekhoudprocessen te optimaliseren.

Het bijhouden van een operations logboek is een van de verplichtingen van een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf. enwis ondersteunt je bij het vastleggen van de verschillende gebeurtenissen. Dit gebeurt gedeeltelijk automatisch, zodat u zich kunt concentreren op de uitvoering van de processen. Naast de wettelijke vereisten die enwis afdekt, kunt u ook operationele gebeurtenissen vastleggen die u wilt registreren, zoals stilstandtijden van machines. De afdruk van het operationele dagboek kan worden gefilterd, zodat enwis alleen de wettelijke vereisten afdrukt en interne gebeurtenissen buiten beschouwing worden gelaten.

Ons proces voor een succesvolle samenwerking

tegos Mitarbeiter im Office
 1. Eerste interview en behoeftenanalyse

  In een gratis eerste gesprek leggen we je behoeften en doelen vast, analyseren we je bedrijfstak en de WERKELIJKE situatie, controleren we de wederzijdse geschiktheid en verzamelen we informatie voor een productpresentatie op maat.

 2. Productpresentatie

  We presenteren tegossuite aan u in een gratis demo, rekening houdend met de bevindingen en vereisten die we samen hebben ontwikkeld in het eerste gesprek.

 3. Onboarding-Workshop

  In een workshop van 1-2 dagen (op locatie of online) configureren we samen met u uw tegossuite op maat. Ons doel is om de reikwijdte van het project en de geschikte platformoplossing te bepalen, mogelijke individuele programmeerbehoeften te identificeren en Microsoft-ecosysteemstandaarden te gebruiken. De resultaten worden gedocumenteerd en ter beschikking gesteld.

 4. Offerte & Projectplan

  Na de inwerkworkshop worden de verzamelde bevindingen geëvalueerd en de juiste service-elementen bepaald. Op basis hiervan maken we een aanbod dat rekening houdt met je behoeften aan licenties en services.

 5. Start van het project

  Nadat we hebben besloten tot een gezamenlijk project voor de implementatie van tegossuite, geven we samen met u het startschot en leggen zo de basis voor een succesvolle samenwerking.

Word samen met ons marktleider

Neem contact op met ons team van experts voor een platformoplossing op maat voor uw specifieke branchevereisten.

Boek een gesprek met een expert